DATABESKYTTELSES POLITIK

Denne politik beskriver hvordan RikkeHedeman.dk behandler data indsamlet på erhvervskunder.
.

.

Dataansvarlig
Rikke Hedeman
..

CVR nr.
2841 8221

.
M: Ja@RikkeHedeman.dk
T: 4058 7207
www.RikkeHedeman.dk
.
.
Kunden
benævnes i følgende som Erhvervskunder eller Virksomheden.

.
.

Kategorisering af registrerede personer
Erhvervskunder via www.RikkeHedeman.dk

.

 .

Formål med registrering af data

For erhvervskunder via www.RikkeHedeman.dk er formålet med indsamling af data er udelukkende af faktureringsmæssig hensyn, ordreregistrering samt ordreløsning.

.
.
Sådan informeres kunden om opbevaring af data

For erhvervskunder via www.RikkeHedeman.dk sker godkendelse af  databeskyttelsespolitikken ved aftaleindgåelse.

.

Modtagere af nyhedsmails informeres gennem nyhedsmail, og opfordres til at tage stilling til, om de fortsat ønsker at modtage nyhedsmail – med reference til denne politik.
.

.

Indsamling og opbevaring af data
Der gemmes følgende oplysninger:
.
Identifikationsoplysninger:
Navn, adresse, e-mail, telefon, alder, titel
Afgivne informationer om opgaven.
Vedr. profiler gemmes så længe opgaven står på, profil nummeret.

.
Personfølsomme oplysninger:
Formålet med opgaven samt oplysninger relateret til kundens årsag til at søge RikkeHedeman.dk’s ydelse, det kan være helbredsmæssig tilstand, behandling, medicinering, familieforhold, arbejdsmæssige forhold etc. Information relevant for den ydelse kunden køber.
.

.

Alle oplysninger opbevares elektronisk:
For ordrer gennem mail opbevares kundens afgivne information i mailprogram, hosted af Unoeuro.com. Samt i E-conomics.dk.
Ifht. Personprofiler opbevares alle data af PeopleTools.dk
Nyhedsmails udsendes gennem Mailchimp.
.

Skulle der tages notater under en session/ordre, makuleres disse efterfølgende.

.
Fakturaer med navn, adresse og køb opbevares i papirform jf. regnskabsloven.

.

.

Videregivelse af data
Der sker ingen videregivelse af data, hverken til samarbejdspartnere eller andre.
.

.
Din ret til dine data
Du kan til enhver tid bede om, at de oplysninger jeg har på dig, bliver slettet.
Ordre data opbevares dog af hensyn til regnskab i 5 år.
Du kan også til enhver tid bede om, at måtte se de data, jeg har noteret på dig.
.
.
Sletning af data
Forventet sletning af oplysninger om kunder forventes at ske senest efter 5 år, efter sidste køb.

.

.

Databehandlere

UnoEuro.com
E-conomics.dk
PeopleTools.dk
Mailchimp.com
.

Jeg har hjemmeside og webmail hos UnoEuro.com.
Jeg har regnskab hos E-conomics.
Personprofiler opbevares hos PeopleTools.
Nyhedsmails udsendes gennem Mailchimp
.

I bilag finder du mine databehandlingsaftaler med dem.

.
.
24. maj  2018
Rikke Hedeman
.
.

.

 

 

 

Samtykkeerklæring

.
For kunder til RikkeHedeman.dk

Ved accept af databeskyttelses politikken, samtykker du som kunde, følgende:
.

 

Jeg tager noter ud fra samtale / mailkorrespondance / telefonsamtale til brug for min løsning af den opgave jeg er stillet af virksomheden.
.
Det er udelukkende mig, der ser oplysningerne.
Jeg anvender udelukkende den indsamlede information om virksomheden/opgaven, til løsning af opgaven.
.
Jeg har tavshedspligt og jeg opbevarer data på følgende måde:
.

Evt. håndskrevne noter makuleres efter din session / opgaveløsning
.
Jeg fører elektronisk noter, i mit regnskabssystem E-conomics.
Dette program er et online program, og jeg har databeskyttelsesaftale med E-conomics.

.

Data fra personprofiler opbevares i PeopleTools profil system, og jeg har databeskyttelsesaftale med PeopleTools.
.

Dine data videregives ikke. Hverken til samarbejdspartnere eller andre.

Dine data slettes senest 5 år efter løsning af opgaven.

.
Virksomheden har ret til indsigt i de indsamlede data, og til at bede om sletning og kan trække dette samtykke tilbage.
.
Virksomheden har pligt til at afgive korrekte informationer ifbm. den givne opgave hos RikkeHedeman.dk.

.

.
Virksomhedens underskrift
Jeg skriver hermed under på, at jeg har læst ovenstående og giver hermed samtykke til indsamling og opbevaring af data

.

.

Dato

.
______________________________________

.

.

Her finder du bilagene – databehandlingsaftaler: