PeopleTools PERSONPROFILER

..

Når du vil bruge din personlighed optimalt!

 

PeopleTools Personprofiler

 • Individuel personprofil  –  en profil til rekruttering og udvikling
 • 360 grader profilanalyse  –  lederprofil, andres syn på dig som leder
 • profiler på teams  –  teamet lærer sig selv og hinanden af kende
 • sælgerprofil  –  hvilken sælgerprofil har din medarbejder / kandidat til jobbet

.
.

PeopleTools profiler giver jer kendskab til jer selv, hinanden, teamet – jeres samspil.
De giver jer et fælles sprog, og er dermed det bedste fundament for, at alle bidrager optimalt.
.
.

Du får et nuanceret billede af, hvem du er som person. Dine ressourcer. Dine mulige udfordringer.
Og et tilsvarende nuanceret billede af teamet...
Bevidsthed om dig. Bevidsthed om dit team.

.

Du kan bruge profilerne ved

 • Rekruttering
 • Lederudvikling, individuelt – og i ledergrupper, chefgrupper og i direktion
 • Medarbejderudvikling
 • Udvikling af teams
 • Konflikthåndtering
 • Stresshåndtering
 • Organisationsudvikling

..

Det handler om at lære din personlighed / dine medarbejdere personlighed at kende. Bruge den optimalt.
Intet er rigtigt. Intet er forkert. Det handler om at bruge ressourcerne, og håndtere bagsiden af medaljen.
Lære teamets profil at kende, og bruge den optimalt.

..

En personprofil er en omfattende og dybdegående analyse af dig som person – ud fra dine egne svar på 180 spørgsmål.

Samarbejdsprofilen dannes på baggrund af 60 spørgsmål.

360 graders profilen dannes på baggrund af 106 spørgsmål fra et ubegrænsest antal respondenter.

.

Tilbagemeldingssamtaler sker over Skype.

Ved køb af mere end 6 store profiler, kan de ske ved fysiske møder. Og med et indledende informationsmøde, som giver indblik i processen som startes op.
.

..
.

Personprofilen 
bruges når du ønsker et nuanceret billede af profilen
– uanset om det er dig selv, en medarbejder eller et team.
Personprofilen er ideel ved ved lederudvikling, rekruttering, sammensætning af ledergrupper eller high performance teams – og kan med fordel integreres i leder udviklingssamtalen.
.
Benyttes også ved konflikthåndtering.
..

Personprofilen består af 18 faktorer fordelt på følgende 6 dimensioner:

 • Ekstroversion
 • Samvittighedsfuldhed
 • Åbenhed for nye indtryk
 • Omgængelighed
 • Følelsesmæssig opmærksomhed
 • Selvfokus

.
Samt 27 talenter / kompetencer, fordelt på 4 områder:

 • Relationer
 • Udvikling
 • Eksekvering
 • Struktur

..
Desuden giver personprofilen et billede af 8 teamroller:

 • Inspirator
 • Handler
 • Udfordrer
 • Forandrer
 • Planlægger
 • Holdspiler
 • Supporter
 • Analytiker

..

Lederprofil 
er en 360 graders analyse, hvor vi ser på omgivelsernes syn på fokuspersonen
– sammenholdt med fokuspersonens egen besvarelse.

.
Der er mulighed for at inddrage et ubegrænset antal respondenter fra 3 grupper:

 • Overordnet leder
 • Medarbejdere – min. 3 personer af hensyn til anonymitet
 • Lederkollegaer

.
360 graders profilen er ideel som basis lederudvikling, idet der gives en systematisk feedback til lederen i 360 graders perspektiv.

.
Forudsætter en forudgående personprofil.
Personprofil og lederprofil udføres med lidt tid imellem.

..

..

..

Sælgerprofilen 
når du skal rekruttere eller udvikle dine sælgere (følger med personprofilen).
Giver et nuanceret billede af, hvor dine kompetencer er som sælger.
Om du er:

 • Udfordrende sælger
 • Selvkørende sælger
 • Hårdtarbejdende sælger
 • Problemløsende sælger
 • Relationsskabende sælger

Samarbejdsprofil 
er et uddrag af personprofilen med fokus på samarbejde.
.
Er idel til team udvikling, når du ønsker at styrke og udvikle samarbejdet personerne imellem (lille profil)
.

Samarbejdsprofilen består af 6 faktorer samt teamroller.

.

.

.

2nd Opinion profil
bruges når du ønsker at supplere personprofilen i et rekrutteringsforløb med en 2nd opinion fra op til 3 respondenter/referencer, der bliver bedt om at tage
stilling til 150 udsagn om hvordan de
opfatter og oplever kandidatens adfærd og
præferencer – fordelt på personprofilens 6 niveauer.
..

Bente Poulsen, HR-chef, Aabenraa Kommune

Vi har brugt Rikke Hedeman til adskillige lederrekrutteringer, og får gode tilbagemeldinger fra de rekrutterende ledere.
Rikke sætter sig hurtigt ind i rammen for opgaven og vores organisationskultur. Som facilitator skaber Rikke en god stemning og er hurtig til at fokusere skarpt på det vigtige.

En personprofil koster 5.000,- 
– og inkluderer indledende telefonmøde, sælgerprofil, 2 timers tilbagemeldingssamtale over Skype samt evt. telefonisk opfølgning.

.

 

.

.

.

.

Leder profilen, 360 graders analyse, koster 3.000,- 
– og inkluderer 2 timers tilbagemeldingssamtale over Skype  og 30 minutters opfølgende telefonmøde.
Profilen forudsætter forudgående personprofilanalyse
– og at lederen efterfølgende giver feedback til respondenterne.
Jeg er gerne facilitator på feedbacken, som tillægsydelse.
.

.

Samarbejdsprofil koster 3.000,-
– og inkluderer, udover selve profilen, en 45 minutters tilbagemeldingssamtale over Skype.

.

.

.

Profiler af teams 
– jf tilbud
.

.

Har du en større opgave, eller ønsker du, at jeg indgår i processen omkring din konkrete opgave, så skriv for et tilbud.

.
Priserne tillægges moms.

.

.

.

.

Et lederteam i Haderslev Kommune fik styrket samarbejdet

Et Lederteam Haderslev Kommune ønskede at styrke samarbejdet og sætte ind med et forløb hvor de lærte hinanden at kende gennem personprofilanalyserne. De fik lave en individuel profil, en profil på teamet – og lederen fik lavet en 360 graders analyse, for at få indsigt i, hvordan omgivelserne oplevede hendes performance.

Du får et billede af en række potentielle kompetencer inden for følgende områder:

Relation

.

.

.

Udvikling

.

.

.

Eksekvering

..

.

.

Struktur

.

.

.

Jeg har

siden 2007 arbejdet med PeopleTools profil systemet.
Jeg har gennemført mere end 350 profilanalyser ifbm

 • Rekruttering
 • Lederudvikling, individuelt – og i ledergrupper, chefgrupper og i direktion
 • Medarbejderudvikling
 • Udvikling af teams
 • Konflikthåndtering
 • Stresshåndtering

Jeg har med succes implementeret systemet i Haderslev Kommune, i en top-down proces.

.

Du ser dig selv dig selv indenfor følgende kategorier:

– og hvad det giver af fordele og udfordringer, at du er, som du er
.

Hvordan du henter og anvender din energi

Hvordan du oplever situationer og indsamler information

Hvordan du træffer beslutninger

Dit behov for frihedsgrader og rammer

Hvordan du håndterer følelsesmæssige påvirkninger

Dit behov for hastighed og eftertænksomhed

Din tiltro til egne evner i nye opgaver og uvante situationer

Din tidsorientering nå der løses jobmæssige opgaver

Din tilgang til at håndtere uoverensstemmelser og uenighed

Dit foretrukne grundlag for jobmæssige beslutninger

Dit behov for viden og information om opgaver

Din tilgang til mødet med nye mennesker

Dit forhold til magt og følgeskab

Dit fokus i forhold til igangsætning eller afslutning

Dit fokus på resultat eller proces

.

.

.